Thi công ngoại thất

Giám sát thi công biệt thự 3 tầng tại Hải Phòng (CĐT: bà Ngân - An Dương) TC32370

 • Chủ đầu tư: bà Ngân
 • Địa chỉ: Hải Phòng
 • Diện tích: 160m2/sàn
 • Số tầng: 3 tầng

Hình ảnh thi công biệt thự 3 tầng (CĐT: ông Bảng - Bình Định) TC32509

 • Chủ đầu tư: ông Bảng
 • Địa chỉ: Bình Định
 • Diện tích: 280m2/sàn
 • Số tầng: 3 tầng

Thi công biệt thự tân cổ điển 4 tầng (CĐT: ông Hậu – Hà Nội) TC42022

 • Chủ đầu tư: ông Hậu
 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 120m2/sàn
 • Số tầng: 4 tầng

Cập nhật hình ảnh thi công hoàn thiện tại Nghệ An TC32060

 • Chủ đầu tư: ông Vinh
 • Địa chỉ: Nghệ An
 • Diện tích: 175m2/sàn
 • Số tầng: 3 tầng

Thiết kế và thi công biệt thự tại Hà Nội (CĐT: ông Tuấn) TC22513

 • Chủ đầu tư: ông Tuấn
 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 203m2/sàn
 • Số tầng: 2 tầng

Hình ảnh thi công biệt thự 2 tầng tại Ứng Hòa (CĐT: ông Hiếu - Hà Nội) TC22406

 • Chủ đầu tư: ông Hiếu
 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 300m2/sàn
 • Số tầng: 2 tầng

Hình ảnh thi công biệt thự tân cổ điển 2 tầng (CĐT: ông Minh - Quảng Trị) TC22494

 • Chủ đầu tư: ông Minh
 • Địa chỉ: Quảng Trị
 • Diện tích: 220m2/sàn
 • Số tầng: 2 tầng

Hoàn thiện biệt thự tân cổ điển 3 tầng (CĐT: ông Chiến - Hải Dương) TC32495

 • Chủ đầu tư: ông Chiến
 • Địa chỉ: Hải Dương
 • Diện tích: 185m2/sàn
 • Số tầng: 3 tầng

Hình ảnh thi công biệt thự 1 tầng tân cổ điển (CĐT: ông Thuận - Vũng Tàu) TC12112

 • Chủ đầu tư: ông Thuận
 • Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Diện tích: 304m2/sàn
 • Số tầng: 1 tầng

Giám sát thi công biệt thự 3 tầng (CĐT: ông Kiên - Hải Dương) TC32479

 • Chủ đầu tư: ông Kiên
 • Địa chỉ: Hải Dương
 • Diện tích: 290m2/sàn
 • Số tầng: 3 tầng

Giám sát thi công biệt thự 2 tầng tại Thái Nguyên (CĐT: ông Tùng - Phổ Yên) TC22326

 • Chủ đầu tư: ông Tùng
 • Địa chỉ: Thái Nguyên
 • Diện tích: 150m2/sàn
 • Số tầng: 2 tầng

Hình ảnh thi công biệt thự tân cổ điển tại Vũng Tàu (CĐT: ông Việt) TC22485

 • Chủ đầu tư: ông Việt
 • Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Diện tích: 155m2/sàn
 • Số tầng: 2 tầng

Giám sát thi công xây dựng biệt thự tân cổ điển (CĐT: ông Long - Phú Thọ) TC12576

 • Chủ đầu tư: ông Long
 • Địa chỉ: Phú Thọ
 • Diện tích: 490m2/sàn
 • Số tầng: 1 tầng

Hình ảnh hoàn thiện biệt thự 5 tầng kiểu Pháp (CĐT: bà Tuyết - Hà Nội) TC52006

 • Chủ đầu tư: bà Tuyết
 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 270m2/sàn
 • Số tầng: Trên 4 tầng

Thi công biệt thự tân cổ điển 1 tầng tại Hòa Bình (CĐT: ông Cảnh - Lạc Thủy) TC12339

 • Chủ đầu tư: ông Cảnh
 • Địa chỉ: Hòa Bình
 • Diện tích: 350m2/sàn
 • Số tầng: 1 tầng

Hình ảnh hoàn thiện và thi công biệt thự 1 tầng tại Hải Phòng (CĐT: ông Nam) TC12464

 • Chủ đầu tư: ông Nam
 • Địa chỉ: Hải Phòng
 • Diện tích: 230m2/sàn
 • Số tầng: 1 tầng

Hình ảnh thi công biệt thự tại Hòa Bình (CĐT: bà Vân) TC42539

 • Chủ đầu tư: bà Vân
 • Địa chỉ: Hòa Bình
 • Diện tích: 150m2/sàn
 • Số tầng: 4 tầng

Giám sát thi công biệt thự Pháp 3 tầng (CĐT: ông Sơn - Thái Nguyên) TC32487

 • Chủ đầu tư: ông Sơn
 • Địa chỉ: Thái Nguyên
 • Diện tích: 150m2/sàn
 • Số tầng: 3 tầng

Hình ảnh hoàn thiện thi công biệt thự 3 tầng (CĐT: bà Cầm - Quảng Ninh) TC32072

 • Chủ đầu tư: bà Cầm
 • Địa chỉ: Quảng Ninh
 • Diện tích: 175m2/sàn
 • Số tầng: 3 tầng

Hình ảnh hoàn thiện thi công biệt thự 2 tầng tại Vũng Tàu (CĐT: ông Thiện) TC22418

 • Chủ đầu tư: ông Thiện
 • Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Diện tích: 160m2/sàn
 • Số tầng: 2 tầng

Khởi công xây dựng tòa nhà văn phòng (CĐT: ông Tân - Hồ Chí Minh) TC52702

 • Chủ đầu tư: ông Tân
 • Địa chỉ: Hồ Chí Minh
 • Diện tích: 125m2/sàn
 • Số tầng: Trên 4 tầng

Hình ảnh thi công biệt thự tân cổ điển 1 tầng (CĐT: ông Thức - Hà Nam) TC12551

 • Chủ đầu tư: ông Thức
 • Địa chỉ: Hà Nam
 • Diện tích: 250m2/sàn
 • Số tầng: 1 tầng

Hoàn thiện nhà phố kết hợp kinh doanh (CĐT: ông Hoàng - Nghệ An) TC62031

 • Chủ đầu tư: ông Hoàng
 • Địa chỉ: Nghệ An
 • Diện tích: 118m2/sàn
 • Số tầng: Trên 4 tầng

Giám sát thi công biệt thự 2 tầng tân cổ điển (CĐT: ông Hạ - Bắc Giang) TC22444

 • Chủ đầu tư: ông Hạ
 • Địa chỉ: Bắc Giang
 • Diện tích: 220m2/sàn
 • Số tầng: 2 tầng

Giám sát thi công biệt thự 2 tầng tại Hà Nội (CĐT: ông Dững - Mê Linh) TC21333

 • Chủ đầu tư: ông Dững
 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 150m2/sàn
 • Số tầng: 2 tầng

Cập nhật hình ảnh thi công biệt thự ông Nguyên - Vĩnh Phúc TC32477

 • Chủ đầu tư: ông Nguyên
 • Địa chỉ: Vĩnh Phúc
 • Diện tích: 250m2/sàn
 • Số tầng: 3 tầng

Cập nhật hình ảnh đang hoàn thiện biệt thự ông Thích - Hưng Yên TC22350

 • Chủ đầu tư: ông Thích
 • Địa chỉ: Hưng Yên
 • Diện tích: 130m2/sàn
 • Số tầng: 2 tầng

Tiến độ thi công biệt thự 3 tầng tại Thanh Hóa (CĐT: bà Hường - KĐT Đông Sơn) TC32442

 • Chủ đầu tư: bà Hường
 • Địa chỉ: Thanh Hóa
 • Diện tích: 160m2/sàn
 • Số tầng: 3 tầng

Thi công biệt thự tân cổ điển ở Nghệ An (CĐT: Ông Sơn – Nghệ An) TC32063

 • Chủ đầu tư: ông Sơn
 • Địa chỉ: Nghệ An
 • Diện tích: 195m2/sàn
 • Số tầng: 3 tầng

Hình ảnh thi công biệt thự 4 tầng tại Hà Nội (CĐT: ông Chiến) TC42516

 • Chủ đầu tư: ông Chiến
 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 100m2/sàn
 • Số tầng: 4 tầng

Hoàn thiện biệt thự 1 tầng tân cổ điển châu Âu (CĐT: ông Thắng - Đắk Lắk) TC12458

 • Chủ đầu tư: ông Thắng
 • Địa chỉ: Đắk Lắk
 • Diện tích: 235m2/sàn
 • Số tầng: 1 tầng

Hình ảnh thi công biệt thự 3 tầng tại Quốc Oai (CĐT: ông Vân - Hà Nội) TC32467

 • Chủ đầu tư: ông Vân
 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 200m2/sàn
 • Số tầng: 3 tầng

Cập nhật tiến độ thi công biệt thự 3 tầng (CĐT: ông Bàng - Hà Nội) TC32454

 • Chủ đầu tư: ông Bàng
 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 105m2/sàn
 • Số tầng: 3 tầng

Giám sát thi công biệt thự phố 5 tầng (CĐT: ông Tuấn - Bắc Ninh) TC52364

 • Chủ đầu tư: ông Tuấn
 • Địa chỉ: Bắc Ninh
 • Diện tích: 140m2/sàn
 • Số tầng: Trên 4 tầng

Thiết kế - Giám sát thi công biệt thự 2 tầng (CĐT: ông Tuyền - Hồ Chí Minh) TC22351

 • Chủ đầu tư: ông Tuyền
 • Địa chỉ: Hồ Chí Minh
 • Diện tích: 123m2/sàn
 • Số tầng: Đang cập nhật

Hình ảnh thi công biệt thự hiện đại 3 tầng (CĐT: ông Tín - Ninh Thuận) TC31537

 • Chủ đầu tư: ông Tín
 • Địa chỉ: Ninh Thuận
 • Diện tích: 80m2/sàn
 • Số tầng: 3 tầng

Hình ảnh thi công biệt thự 1 tầng mái Nhật (CĐT: ông Ánh - Vĩnh Phúc) TC12395

 • Chủ đầu tư: ông ÁNh
 • Địa chỉ: Vĩnh Phúc
 • Diện tích: 250m2/sàn
 • Số tầng: 1 tầng

Thi công biệt thự tân cổ điển 2 tầng (CĐT: bà Hảo - Hải Phòng) TC22443

 • Chủ đầu tư: bà Hảo
 • Địa chỉ: Hải Phòng
 • Diện tích: 230m2/sàn
 • Số tầng: 2 tầng

Hình ảnh thi công biệt thự 1 tầng tại Quảng Trị (CĐT: ông Đài - Đông Hà) TC12545

 • Chủ đầu tư: ông Đài
 • Địa chỉ: Quảng Trị
 • Diện tích: 240m2/sàn
 • Số tầng: 1 tầng

Hình ảnh thi công biệt thự ông Quyền - Hà Nội TC32327

 • Chủ đầu tư: ông Quyền
 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 145m2/sàn
 • Số tầng: 3 tầng
Đơn vị uy tín trong lĩnh vực thiết kế và thi công kiến trúc - nội thất: lâu đài – dinh thự, biệt thự, trụ sở - khách sạn, nhà phố, Akisa luôn đảm bảo chất lượng từng công trình và mang đến sự hài lòng cho mọi khách hàng

Nhận báo giá & gửi yêu cầu tư vấn

Sau khi nhận được yêu cầu của Quý khách, tư vấn viên của Akisa sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.