• Công trình Nhà ở kết hợp Văn Phòng - ĐẸP NHẤT đường Hecman, tp Vinh