Dự án nội thất đang thi công

Hình ảnh thi công nội thất biệt thự 3 tầng tại Hòa Bình (CĐT: ông Hải) TC32671-NT

 • Chủ đầu tư: ông Hải
 • Địa chỉ: Hòa Bình
 • Diện tích: 537m2
 • Số tầng: 3 tầng

Giám sát thi công nội thất biệt thự 4 tầng tân cổ điển (CĐT: ông Sỹ - Bắc Ninh) TC32689-NT

 • Chủ đầu tư: ông Sỹ
 • Địa chỉ: Bắc Ninh
 • Diện tích: 780m2
 • Số tầng: 4 tầng

Thi công nội thất nhà phố 5 tầng tại Quảng Ninh (CĐT: bà Thúy) TC51872-NT

 • Chủ đầu tư: bà Thúy
 • Địa chỉ: Quảng Ninh
 • Diện tích: 542m2
 • Số tầng: Trên 4 tầng

Hình ảnh thi công hoàn thiện nội thất biệt thự 2 tầng (CĐT: ông Minh - Quảng Trị) TC22494-NT

 • Chủ đầu tư: ông Minh
 • Địa chỉ: Quảng Trị
 • Diện tích: 220m2
 • Số tầng: 2 tầng

Thi công nội thất tòa nhà văn phòng 5 tầng (CĐT: ông Tân - TP Hồ Chí Minh) TC52702-NT

 • Chủ đầu tư: ông Tân
 • Địa chỉ: Hồ Chí Minh
 • Diện tích: 840m2
 • Số tầng: Trên 4 tầng

Giám sát - Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển (CĐT: bà Phúc - Bắc Ninh) TC52601-NT

 • Chủ đầu tư: bà Phúc
 • Địa chỉ: Bắc Ninh
 • Diện tích: 315m2
 • Số tầng: 3 tầng

Thi công nội thất biệt thự 2 tầng tân cổ điển tại Long An (CĐT: bà Oanh) TC22824-NT

 • Chủ đầu tư: bà Oanh
 • Địa chỉ: Long An
 • Diện tích: 958m2
 • Số tầng: 2 tầng

Thiết kế và thi công cải tạo nội thất biệt thự liền kề (CĐT: ông Khai - Quảng Ninh) TC11249-NT

 • Chủ đầu tư: ông Quân
 • Địa chỉ: Quảng Ninh
 • Diện tích: 319m2
 • Số tầng: 4 tầng

Thiết kế - Thi công trọn gói nội thất biệt thự 2 tầng (CĐT: ông Đăng - Hà Nội) TC22766-NT

 • Chủ đầu tư: ông Đăng
 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 300m2
 • Số tầng: 2 tầng

Hình ảnh thi công nội thất biệt thự (CĐT: ông Kiên - Quảng Ninh) TC32479-NT

 • Chủ đầu tư: ông Kiên
 • Địa chỉ: Quảng Ninh
 • Diện tích: 290m2
 • Số tầng: 3 tầng

Thiết kế & thi công nội thất biệt thự tại Hà Nội (CĐT: ông Thuận - Mê Linh) TC22728-NT

 • Chủ đầu tư: ông Thuận
 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 472m2
 • Số tầng: 2 tầng

Hình ảnh thi công nội thất biệt thự 1 tầng tại Đắk Lắk (CĐT: ông Khiêm) TC12496-NT

 • Chủ đầu tư: ông Khiêm
 • Địa chỉ: Đắk Lắk
 • Diện tích: 400m2
 • Số tầng: 1 tầng

Thiết kế và thi công nội thất biệt thự 3 tầng (CĐT: ông Vũ - Đồng Nai) TC32720-NT

 • Chủ đầu tư: ông Vũ
 • Địa chỉ: Đồng Nai
 • Diện tích: 140m2
 • Số tầng: 3 tầng

Thiết kế và thi công nội thất nhà phố 3 tầng hiện đại (CĐT: ông Tuấn - Hà Nam) TC31669-NT

 • Chủ đầu tư: ông Tuấn
 • Địa chỉ: Hà Nam
 • Diện tích: 150m2
 • Số tầng: 3 tầng

Hình ảnh thi công nội thất biệt thự 4 tầng (CĐT: ông Tiến - Nghệ An) TC43474

 • Chủ đầu tư: ông Tiến
 • Địa chỉ: Nghệ An
 • Diện tích: 740m2
 • Số tầng: 4 tầng

Thiết kế và thi công nội thất biệt thự tại Hòa Bình (CĐT: ông Thái) TC42539-NT

 • Chủ đầu tư: ông Thái
 • Địa chỉ: Hòa Bình
 • Diện tích: 150m2
 • Số tầng: 4 tầng

Hình ảnh thi công nội thất biệt thự phố hiện đại (CĐT: bà Hòa - Phú Thọ) TC31643-NT

 • Chủ đầu tư: bà Hòa
 • Địa chỉ: Phú Thọ
 • Diện tích: 465m2
 • Số tầng: 3 tầng

Hình ảnh thi công nội thất biệt thự tại Hải Dương (CĐT: ông Chiến) TC32495-NT

 • Chủ đầu tư: ông Chiến
 • Địa chỉ: Hải Dương
 • Diện tích: 485m2
 • Số tầng: 3 tầng

Thiết kế - Thi công cải tạo căn hộ tại Vinhomes Ocean Park (CĐT: bà Thanh - Hà Nội) TC21198

 • Chủ đầu tư: bà Thanh
 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 218m2
 • Số tầng: 1 tầng

Thiết kế và thi công nội thất biệt thự 2 tầng (CĐT: ông Kiệt - Tây Ninh) TC21734-NT

 • Chủ đầu tư: ông Kiệt
 • Địa chỉ: Tây Ninh
 • Diện tích: 294m2
 • Số tầng: 2 tầng

Giám sát thi công nội thất biệt thự 3 tầng (CĐT: ông Sơn - Nghệ An) TC32662-NT

 • Chủ đầu tư: ông Sơn
 • Địa chỉ: Nghệ An
 • Diện tích: 585m2
 • Số tầng: 3 tầng

Thi công nội thất quán cafe hiện đại 1 tầng (CĐT: bà Thanh - TP Hồ Chí Minh) TC11860-NT

 • Chủ đầu tư: bà Thanh
 • Địa chỉ: Hồ Chí Minh
 • Diện tích: 93m2
 • Số tầng: 1 tầng

Hình ảnh thi công nội thất biệt thự 2 tầng tân cổ điển tại Hưng Yên (CĐT: ông Nam) TC22744-NT

 • Chủ đầu tư: ông Nam
 • Địa chỉ: Hưng Yên
 • Diện tích: 330m2
 • Số tầng: 2 tầng

Thi công hoàn thiện nội thất biệt thự 3 tầng (CĐT: ông Bảng - Bình Định) TC32509-NT

 • Chủ đầu tư: ông Bảng
 • Địa chỉ: Bình Định
 • Diện tích: 280m2
 • Số tầng: 3 tầng

Thi công nội thất biệt thự 2 tầng tại Bắc Giang (CĐT: ông Hưng) TC22517-NT

 • Chủ đầu tư: ông Hưng
 • Địa chỉ: Bắc Giang
 • Diện tích: 430m2
 • Số tầng: 2 tầng

Thi công nội thất biệt thự phố tại Quảng Ninh (CĐT: ông Đăng - Quảng Ninh) TC41726-NT

 • Chủ đầu tư: ông Đăng
 • Địa chỉ: Quảng Ninh
 • Diện tích: 364m2
 • Số tầng: 4 tầng

Hình ảnh thi công nội thất tân cổ điển biệt thự 3 tầng tại Vĩnh Phúc (CĐT: ông Nguyên) TC32477-NT

 • Chủ đầu tư: ông Nguyên
 • Địa chỉ: Vĩnh Phúc
 • Diện tích: 822m2
 • Số tầng: 3 tầng

Hình ảnh thi công nội thất biệt thự tân cổ điển tại Hà Nội (CĐT: ông Vân) TC32467-NT

 • Chủ đầu tư: ông Vân
 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 600m2
 • Số tầng: 3 tầng

Giám sát thi công nội thất biệt thự 2 tầng tại Hưng Yên (CĐT: ông Sang) TC22611-NT

 • Chủ đầu tư: ông Sang
 • Địa chỉ: Hưng Yên
 • Diện tích: 310m2
 • Số tầng: 2 tầng

Hình ảnh thi công nội thất biệt thự tân cổ điển (CĐT: bà Ngân - Hải Phòng) TC32370-NT

 • Chủ đầu tư: bà Ngân
 • Địa chỉ: Hải Phòng
 • Diện tích: 160m2
 • Số tầng: 3 tầng

Thi công nội thất biệt thự 1 tầng tại Đắk Lắk (CĐT: ông Thao) TC12832-NT

 • Chủ đầu tư: ông Thao
 • Địa chỉ: Đắk Lắk
 • Diện tích: 283m2
 • Số tầng: 1 tầng

Hình ảnh thi công nội thất biệt thự 3 tầng tại Hưng Yên (CĐT: ông Toản) TC32435-NT

 • Chủ đầu tư: ông Toản
 • Địa chỉ: Hưng Yên
 • Diện tích: 450m2
 • Số tầng: 3 tầng

Thi công nội thất nhà phố kết hợp văn phòng (CĐT: bà Thanh - Đà Lạt) TC51813-NT

 • Chủ đầu tư: bà Thanh
 • Địa chỉ: Lâm Đồng
 • Diện tích: 322m2
 • Số tầng: Trên 4 tầng

Hình ảnh thi công nội thất biệt thự 2 tầng tại Hải Dương (CĐT: ông Phong) TC22524-NT

 • Chủ đầu tư: ông Phong
 • Địa chỉ: Hải Dương
 • Diện tích: 300m2
 • Số tầng: 2 tầng

Hình ảnh thi công nội thất nhà phố 4 tầng (CĐT: ông Thạ - Bắc Ninh) TC41823-NT

 • Chủ đầu tư: ông Thạ
 • Địa chỉ: Bắc Ninh
 • Diện tích: 412m2
 • Số tầng: 4 tầng

Giám sát thi công nội thất biệt thự hiện đại 2 tầng tại Hà Nội (CĐT: ông Vệ) TC21701-NT

 • Chủ đầu tư: ông Vệ
 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 278m2
 • Số tầng: 2 tầng

Thi công trọn gói nội thất nhà phố hiện đại tại Bắc Giang (CĐT: ông Tưởng) TC41944-NT

 • Chủ đầu tư: ông Tưởng
 • Địa chỉ: Bắc Giang
 • Diện tích: 560m2
 • Số tầng: 4 tầng

Thi công nội thất nhà phố hiện đại 4 tầng tại Quảng Ninh (CĐT: ông Quân) TC41875-NT

 • Chủ đầu tư: ông Quân
 • Địa chỉ: Quảng Ninh
 • Diện tích: 288m2
 • Số tầng: 4 tầng

Thiết kế và thi công cải tạo nội thất quán cafe sân vườn tại Hà Nội (CĐT: bà Thanh) TC32948-NT

 • Chủ đầu tư: bà Thanh
 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 180m2
 • Số tầng: 3 tầng

Thiết kế & Giám sát thi công nội thất chung cư tân cổ điển (CĐT: ông Tuân - Hà Nội) TC22078

 • Chủ đầu tư: ông Tuân
 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 98m2
 • Số tầng: 1 tầng
NHẬN ƯU ĐÃI & TƯ VẤN

Với hành trình hơn 10 năm thành lập và phát triển, Kiến trúc Akisa tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế, thi công kiến trúc & nội thất trọn gói. Đồng hành cùng quý khách hàng là đội ngũ chuyên gia, KTS "Nhân - Đức - Trí - Tín" và luôn mang trong mình SỨ MỆNH đem đến cho khách hàng những công trình "Đẳng Cấp - Chất Lượng" để góp phần giúp cuộc sống của khách hàng không chỉ SỐNG mà còn là TẬN HƯỞNG. Hãy tận hưởng các ưu đãi để sở hữu ngay một không gian sống và làm việc tiện nghi, hiện đại và đẳng cấp!

 • 🎁 Giảm tới 50% phí thiết kế khi thi công trọn gói

 • 🎁 Miễn phí khảo sát hiện trạng đất/nhà (trực tiếp tận nơi công trình)

 • 🎁 Miễn phí thiết kế cổng và tường rào

 • 🎁 Miễn phí 3D sân vườn tiểu cảnh (<=500m2)

 • 🎁 Hỗ trợ toàn bộ hồ sơ giấy phép xây dựng

 • 🎁 Miễn phí giám sát tại công trình

 • 🎁 Miễn phí tư vấn phong thuỷ

 • 🎁 Tặng video reivew nhà

 • 🎁 Tặng quà tân gia khi thiết kế thi công trọn gói

Đăng ký tư vấn

Sau khi nhận được yêu cầu của Quý khách, tư vấn viên của Akisa sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất

Đơn vị uy tín trong lĩnh vực thiết kế và thi công kiến trúc - nội thất: lâu đài – dinh thự, biệt thự, trụ sở - khách sạn, nhà phố, Akisa luôn đảm bảo chất lượng từng công trình và mang đến sự hài lòng cho mọi khách hàng
KTS.Nguyễn Thành Tuân
KTS.Nguyễn Thành Tuân

Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng là yếu tố sống còn của Kiến trúc Akisa. Luôn không ngừng phát triển về con người và dịch vụ góp phần đem lại cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối. Lấy Tín - Đức là ánh sáng dẫn đường cho mọi hoạt động, Akisa cam kết là người bạn đồng hành của Quý khách hàng trong mọi sản phẩm. XEM TIỂU SỬ