• Lưu ý kỹ thuật trong Nghiệm thu thi công Phào chỉ PU cho các công trình nhà ở