• Phỏng vấn khách hàng: Ông Thuận-Mê Linh- Khởi công Biệt thự 2 tầng