• Tiến độ thi công Biệt thự 5 tầng mức đầu tư dự kiến 50 TỶ tại Bắc Ninh