• Tiến độ thi công Coffee Sân Vườn Hiện Đại tại Gò Vấp-TP.Hồ Chí Minh