Hoạt động đào tạo

Đào tạo nội bộ Phòng CSKH chủ trì - Kỹ năng mềm trong kỹ năng chuyên môn

10:35 - 28/08/2023

Nếu như các kiến thức chuyên môn là nền tảng chính để tạo ra các nhà chuyên môn thì khối kiến thức/ kỹ năng mềm là phần giá trị tối quan trọng cần có...

Xem thêm

Đào tạo nội bộ Phòng Kỹ thuật kiến trúc chủ trì - Các nội dung về kiến...

14:33 - 03/10/2023

Tại Kiến trúc Akisa, mục đích của các buổi training nội bộ không chỉ dừng lại ở nâng cao trình độ chuyên môn. Hơn thế, đó cũng chính là cơ hội tốt để...

Xem thêm

Đào tạo nội bộ do phòng Thi công chủ trì - Quy trình và các lỗi thường gặp...

09:12 - 19/08/2023

Đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp là một khâu vô cùng quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực toàn diện. Với hoạt động này, các nhân viên của...

Xem thêm

Đào tạo nội bộ công ty - Tìm hiểu và giải pháp để hoàn thiện chuyên môn và...

09:12 - 11/07/2023

Nhằm hỗ trợ cho nhân viên ngày càng hoàn thiện các kiến thức, kỹ năng chuyên môn và nâng cao năng suất làm việc, Kiến trúc Akisa đã chú trọng hơn vào công...

Xem thêm